03/03/2024
EconomieSOCIETATE

ISTORIA CONSTANȚEI O farmacie tomitană din anul… 1897 (Presă)

Spread the love

Numele Ion Berberian (sau Berberianu) era cunoscut acum mai bine de un secol în Constanţa, el activând atât ca farmacist cât şi ca producǎtor de apǎ gazoasǎ. Numai ca nu era vorba de simplul „sifon”, atât de folosit multǎ vreme pentru obţinerea „şpriţului”, ci de o apǎ gazoasǎ îmbogǎţitǎ cu diverse minerale, ce de multe ori se dorea a avea proprietǎţi curative. Iatǎ în aces sens cum prezenta însuşi I. Berberianu, activitatea sa în vara anului 1897:

„Subsemnatul, cumpǎrând farmacia naţionalǎ La Speranţa din acest oraş, am onoare a aduce la cunoştinta generalǎ cǎ încǎ din ziua de 8 iunie a.c. numita farmacie a trecut sub conducerea personalǎ a mea şi cǎ am înzerstrat-o din nou; aşa ca, deosebit de specialitǎţile mele proprii, farmacia mea totdeauna va poseda mai toate preparatele farmaceutice strǎine şi indigene, un bogat asortiment de parfumerie şi sǎpunǎrie francezǎ, germana şi indigenǎ, toate obiectele şi instrumentele de cauciuc, precum şi mai toate apele minerale strǎine ca Wichy, Gieshübler, Karlsbad, Marienbad, Ems Roncegno, Selters, Wals, etc., ape care întotdeauna voi cauta sǎ fie proaspete. De asemenea în fiecare an îmi va sosi câte un transport de apǎ de Cǎciulata, de Dorna şi de Breazu.

Profitând de aceastǎ ocaziune îmi permit a atrage atenţiunea generalǎ asupra produselor fabricii mele de ape gazoase, produsǎ singurǎ aici în Constanţa, care fiind fabricate cu acid carbonic, lichid şi apǎ sterilizatǎ (filtratǎ) prin cǎrbune, se recomandǎ ca cele mai potrivite şi higienice bǎuturi rǎcoritoare, mai ales acum în timpurile cǎlduroase, când boalele epidemice se formeazǎ cu înlesnire”.

Într-un anunţ ulterior, producǎtorul de ape gazoase preciza cǎ: „O apǎ suprasaturatǎ cu acid carbonic pur şi filtratǎ prin cǎrbune este mult mai <sǎracǎ> în microbi, ca o apǎ ce n-ar fi nici gazoasǎ, nici filtratǎ prin carbune”. Adǎuga apoi: “Pentru ca produsele fabricei mele sǎ fie la îndemâna fiecǎruia am aranjat un serviciu special pentru particulari, care sǎ ducǎ la domiciliu, comenzile primite. Atât sticlele de limonadǎ gazoasǎ cât şi sifoanele mele poartǎ gravate pe dânsele marca fabricei ce se aratǎ aici”.

Cât despre produsele farmaceutice vândute la acea farmacie, tot din presa vremii aflǎm reclama unui medicament cǎutat în epocǎ: „Capsulele salolate Berberianu, 5 lei cutia de 50 capsule. Capsulele salolate Berberianu fiind preparate cu Salol şi Santal, nu numai cǎ sunt cele mai sigure medicamente ce se pot lua contra blenoragiei, scurgerilor, etc.; dar însǎ mai au ca avantagiu, faţǎ de celelalte preparate similare, cǎ prin modul lor de compoziţie nu deranjazǎ deloc stomacul; lucru foarte important în asemenea tratamente”. Dar iatǎ ce se mai putea cumpǎra de la farmacia sa: „Prafurile contra guturaiului “Berberianu” fac ca prin simpla prisare a lor, guturaiul cel mai rebel, în 2-3 zile sǎ înceteze. Cutia 1 leu 50 bani; Hârtie Ioan Berberianu (Emplastru chimic). Aceastǎ hârtie este cel mai bun emplastru contra tuturor durerilor reumatismale ca durerea de mijloc şi de spate, dureri de şale, podagra, dureri şi iritaţiuni ale pieptului, nevralgii, etc. Asemenea se mai poate întrebuinţa cu succes la arsuri, boale de rinichi, contusiuni, degerǎturi, plǎgi scrofuloase, scrâtituri, etc. Ruloul 1 leu. Unturǎ de peşte de Norvegia proaspǎtǎ, sositǎ de câteva zile, galbenǎ şi albǎ, cu 3 lei 50 şi 4 lei kilogramul”.

Amintim cǎ farmacia respectivǎ fusese înfiinţatǎ de Valindas, una din cele douǎ farmacii ce se aflau în Constanţa la 1878. Fusese apoi concesionatǎ apoi lui Boemches şi Igel-Deleanu, de la care a dobândit-o Berberianu. Acesta a folosit-o pânǎ în anul 1906, când prin concurs, concesiunea s-a atribuit lui Nicorescu. În anul 1921 Ion Berberianu obţine o nouǎ concesiune pentru înfiinţarea unei farmacii pe care avea sǎ o foloseascǎ pânǎ la finele anului 1922, când Ion Berberian avea sǎ moarǎ. Farmacia sa şi fabrica lui de ape gazoase au fost o prezenţǎ importantǎ în viaţa cotidianǎ a localnicilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *