25/06/2024
TopMinoritățiSOCIETATE

Din istoria școlii grecești din Constanța. Dispoziție a Ministerului Învățământului: „Școalele Ellenesci au programul lor propriu, deoarece nu sunt elevi români”

Spread the love

Pe lânga biserică se ridicase şi şcoala greacă în Constanța veche, având două corpuri, unul pentru băieţi şi altul pentru fete. Un document de arhivă păstrează ciorna adresei prin care comunitatea solicita ministrului de resort autorizaţia de funcţionare conform regulamentului şcolilor private. Iată o parte din acest document: „Dacă până în prezent nu am solicitat înalta D-voastră autorizaţiune, nu este altă cauză decât că, lipsind din localitate, n-am putut lua cunoştinţă de sus-zisul Regulament decât acum. În consecinţă ne grăbim a vă ruga să binevoiţi a ne acorda autorizaţiunea D-voastră pentru şcoalele comunităţii Ellinesci din Constanţa, care funcţionează neîntrerupt încă din timpul dominaţiunei otomane, de la anul 1863. Condiţiunile prevăzute de Regulamentul în cestiune le întrunim în complet, după cum urmează:

  1. Ṣcoalele comunitătii Ellenesci din Constanţa sunt administrate şi întreţinute din fonduri particulare, de o eforie aleasă din trei în trei ani de către comunitatea Ellinească. Eforia actuală se compune din d-nii: Al. Cicilianopulo, ca preşedinte; Andrea Georgiade, secretar; I. Asimacopulo, Ioan Calderimi şi Ath. Tramundana.
  2. Ṣcoalele sunt instalate în localul lor propriu, situat în stradele Mircea cel Mare şi Franceză şi compuse din … (după se prevede din aci alăturata schiţă de plan al şcoalelor).
  3. Ṣcoalele au programul lor propriu şi studiile se propun în limba ellinească, deoarece nu sunt elevi români. Se propune însă şi limba românească în amândouă şcoalele, de băieţi şi de fete, conform legei, şi se învaţă citire, gramatica românească, istoria şi geografia ţărei Românesci”.

Urma apoi prezentare fiecărui profesor în parte, cu studiile absovite.

Un alt document de arhivă, din acelaşi an, completează informaţiile privind situaţia şcolii elene, dar şi a bisericii: „Şcoala este proprietate a bisericii Elline „Metamorfosis” recunoscută ca persoană juridică. Şcoala dispune de 12 încăperi pentru clase, două birouri pentru profesori, un laborator de chimie, o cantină pentru copii, una bucătărie a cantinei şi o cameră pentru personalul de serviciu. Clădirea şcolii este mai veche dar renovată şi întreţinută în bune condiţiuni. Şcoala necesită o mică reparţie a gardului din curtea şcolii şi totodată şi rapararea celor două porţi de fier. Iar pentru noul an şcolar necesită văruitul claselor şi repararea a 20 bănci. Şcoala funcţionează cu 4 clase primare şi 8 secundare. Elevii şcoalei sunt în număr de 137, toţi greci. Corpul didactic este compus din 16 profesori şi profesoare cetăţeni ellini licenţiaţi ai facultăţilor din Grecia pentru limba greacă. Iar pentru limba română 2 profesoare licenţiate a facultăţilor de litere din România şi două învăţătoare a şcoalelor normale pentru curs primar cu cetăţenia română. Personalul didactic este întreţinut şi plătit de comunitatea Ellină din Constanţa. Fondurile pentru întreţinerea şcoalei se procură o mică parte din taxele şcolare, din veniturile bisericii iar restul pentru completarea bugetului din donaţiuni benevole ale membrilor comunităţii. Bugetul şcoalei şi al bisericii care expiră la 1 septembrie 1948 este de lei 2.500.000 (două milioane cinci sute de mii). Comunitatea este persoană juridică iar venitul ei de la averea mobilă şi imobilă este minim”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *