13/07/2024
SOCIETATE

Concurs pentru post vacant la OMD Mamaia Constanța

Spread the love

Asociația “Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța” cu sediul social situat în Constanța, strada Nicolae Titulescu nr. 32, parter organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe durata nedeterminată, din cadrul:

 • Compartimentului MEDIA –  FUNCȚIA SPECIALIST MARKETING cod COR 243103 Specialist marketing

Condiții generale și specifice:

 • Studii –  absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau masterat, licențiat sau cu studii post-universitare în următoarele domenii: știinte ale comunicarii,  comunicare și relații publice, marketing, marketing online/digital, marketing și comunicare în afaceri, relații publice în marketing, științe economice și management;
 • Vechime în specializarea studiilor absolvite  –  minim 2 ani;
 • Cunoștințe de limba engleză – nivel avansat;
 • Cunoștințe de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Power Point, Outlook – nivel avansat) editing skills (Photoshop, Canva – nivel mediu);
 • Cunoștințe avansate în utilizarea principalelor canale social media – Facebook, Instagram, YouTube, Tik Tok, LinkedIn, etc.)
 • Cunoștințe despre accesul la informații de interes public Legea nr. 544/2001 – nivel avansat;
 • Cunoștinte generale despre destinația turistică Mamaia Constanța (istoria, geografia orașului Constanța și a stațiunii Mamaia);
 • Cunoștințe generale despre asociații și fundații, organizații de management al destinației;
 • Capacitatea de a interpreta date și statistici pentru a ghida deciziile de marketing;
 • Experiență în marketing online;
 • Cunoștințe generale de marketing;
 • Cunoștințe generale tehnici de publicitate online;

Tipul probelor de examinare: probă scrisă şi interviu

Nota minimă de promovare a fiecărei probe (scris și interviu) este 6,00.

Pentru participarea la proba interviu participanţii trebuie să obţină la proba scrisă minim nota 6.

Nota minimă de promovare a concursului este 7,00 obţinută ca medie aritmetică a celor două probe.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este luni, 25 ianuarie 2024, ora 19:00.

După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de selecție și examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscriși urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate. Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.

Calendarul desfășurării concursului

 • Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 25.01.2024 ora 19:00;
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere este data de 27.01.2024 ora  15:00;
 • Depunerea contestațiilor se face începând cu data de 29.01.2024 ora 15:00, până la data de 30.01.2024 ora 15:00;
 • Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor – 30.01.2024 ora 17:00;
 • Desfășurarea probei scrise 31.01.2024 ora 11:00, prezența candidaților se face cu 15 minute înaintea desfășurării probei pentru apelul nominal cu cartea de identitate;
 • Afișarea rezultatelor la proba scrisa 31.01.2024 ora 15:00;
 • Depunerea contestațiilor se face începând cu data de 31.01.2024 ora 15:00, până la data de 01.02.2024 ora 15:00;
 • Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor 01.02.2024 ora 17:00;
 • Desfășurarea probei de interviu 02.02.2024 ora 11:00;
 • Afișarea rezultatelor la proba interviului  02.02.2024 ora 15:00;
 • Depunrea contestațiilor se face începând cu 02.02.2024 ora 15:00, până la data de 03.02.2024 ora 15:00;
 • Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor 05.02.2024 ora 15:00;
 • Afișarea rezultatelor finale 05.02.2024 ora 17:00;
 • Raportul final al concursului 05.02.2024 ora 18:00;

Locul unde se depun dosarele de înscrierea la proba de examinare

Dosarele de candidatură se depun personal la sediul administrativ al Asociației „Organizația de Management al Destinației Mamaia – Constanța”, situat în Constanța strada Nicolae Titulescu nr.32 parter,  cu subiectul „Pentru concursul organizat în vederea ocuparii poziției de „SPECIALIST MARKETING ”.

Dosarele de înscriere vor conţine în mod obligatoriu :

 • cererea de înscriere la concurs (conform model atașat);
 • CV – model europass;
 • act de identitate – copie;
 • diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări – copie;
 • certificat de căsătorie în cazul în care numele de pe actele de studii diferă față de numele din actul de identitate;
 • adeverință care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, extras din REVISAL;
 • notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (conform model atașat);
 • cazier judiciar (original);
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie.

Bibliografia și tematica concursului

FUNCȚIA SPECIALIST MARKETING

a)    OG nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare

b)    ORDONANŢĂ nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificarile și completările ulterioare;

c)    HOTĂRÂRE nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice cu modificările și completările ulterioare;

d)    ORDIN nr. 1.293 /2022 pentru aprobarea Procedurii de avizare a organizațiilor de management al destinației;

 • Strategia de dezvoltare și promovare a turismului în Municipiul Constanța publicată pe www.primaria-constanta.ro;
 • Istoria și geografia stațiunii Mamaia ;
 • Istoria și geografia stațiunii Constanța ;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • Ghid de comunicare prin intermediul retelelor sociale
 • Social Media Marketing Fundamentals – Curs Marketing

Activitatea a crescut, volumul de muncă e din ce în ce mai mare și a devenit imperios necesar să căutăm un nou coleg/o nouă colegă. Sperăm că vom avea cât mai multe înscrieri, având în vedere că întreaga activitate, mai ales cea specifică pe departamentul media este extrem de interesantă și provocatoare”, a declarat George Măndilă, Președintele – O.M.D. Mamaia-Constanța.

Toate informațiile se regăsesc în documentele atașate în acest link wetransfer. Fișa postului este anexată prezentului anunț. Date de contact:

Relații suplimentare se pot obține la adresa de email: omd.mamaia.constanta@gmail.com și pe WhatsApp la următoarele numere:

 • Măndilă Gheorghe – Președinte  – +40 733 859 799
 • Ghiță Cristina- Iulia – Consilier Juridic – +40 735 045 833

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *