13/07/2024
PoliticăSOCIETATE

Alegerile locale la Constanţa, în anul… 1930

Spread the love

Pentru cei de astǎzi poate este interesant sǎ ştie cum se desfǎşurau alegerile în oraşul nostru acum 90 de ani. Iatǎ în acest sens un documente de arhivǎ, Procesul-verbal al secţiei de votare nr. 2 din oraşul Constanţa.

Proces – verbal

Astăzi 14 martie 1930.

Noi, Dumitru Eftimie Preşedintele Tribunalului Constanţa sexţia II-a delegat ca Preşedinte al secţiunei a II-a de Votare Constanţa, pentru alegerea consiliului Municipal Constanţa, asistat de domnul C. Creţu Grefierul Tribunalului Constanţa, delegat ca grefier al secţiei de votare, ne-am prezentat în ziua de 14 martie 1930 la ora şapte dimineaţa, la localul de Vot din acest oraş strada Carol Şcoala nr. 1 de băieţi, unde am constituit biuroul cu domnii asistenţi: Horia Grigorescu din partea listei nr. 2 şi Al. Chirănescu din partea listei nr. 1.

Am numărat buletinele de vot.

Am constatat că urnele se găsesc confecţionate în bune condiţiuni, că sunt goale, din care am închis una şi sigilat aplicând sigilul de ceară al tribunalului.

Am aplicat pe ultima pagină a buletinelor de vot un sigiliu de control şi anume parafa noastră.

La ora 8, după ce mai întâi am luat măsuri de menţinerea ordinei prin domnul comandant al gărzei, am anunţat începerea votărei şi am dispus să se introducă în sala de vot un număr de alegători în raport cu numărul gheretelor, care au prezentat cărţile de alegători şi am dat la fiecare câte un buletin.

Alegătorii intrând în cabinele de vot au votat şi au restituit ştampila de votat şi buletinul închis, îndoit în patru, purtând sigiliul de control pe ultima pagină.

Am introdus buletinele astfel prezentate în urnă şi am eliberat alegătorilor cărţile de alegători vizate de noi pentru prezentare.

Operaţiunea votărei a durat până la ora 21, cu o întrerupere de două ore în timpul mesei.

La ora 21 am declarat operaţiunile votărei închise, după trei strigări, întru cât nu s-a mai prezentat nici un alegător la vot şi întru cât nici în sala de votare şi nici în jurul localului de votare, nu s-au mai observat alegători.

După închiderea votărei, am luat măsuri ca în sala de vot să nu mai rămână decât candidaţii, delegaţii şi membrii biuroului şi am dispus ca intrarea şi localul de vot să fie păzit până la terminarea despuierei scrutinului.

Am procedat la numărătoarea buletinelor şi am constatat că s-au găsit în urnă un număr de 1825 buletine.

Alegători înscrişi sunt 2520, iar votanti au fost 1826, în care se cuprind şi 13 alegători de la alte secţiuni care fiind delegaţi, asistenţi şi membrii Biuroului de la această secţiune, au votat aici.

Am procedat apoi la desfacerea buletinelor, citind cu glas tare numărul şi semnul listei care a fost votată.

Rezultatul a fost înscris în listele anexate, care s-au ţinut: una de Dl. Grefier şi alta de Dl. Asistent Horia Grigorescu, astfel:

Lista nr. 1 – semnul O a Grupărei “NAŢIONAL-ŢĂRĂNISTE”, a întrunit un număr de şapte sute trei-zeci şi şase…………………………………………………….… 736 voturi.

Lista nr. 2 – semnul “I” a Grupărei “NAŢIONAL-LIBERALE”, a întrunit un număr de şase sute nouă ………………………………………………………………….. 609 voturi.

Lista nr. 3 –semnul ┼ a Grupărei “CETĂŢENEASCA”, a întrunit un număr de trei sute treizeci …………………..……………………………………………………. 330 voturi.

Lista nr. 4 – semnul “=”, a Grupărei “BLOCUL MUNCITORESC ŞI ŢĂRĂNESC” a întrunit un număr de una sută două zeci şi unu …………………………………… 121 voturi.

La despuierea scrutinului, au fost anulate un număr de 26 buletine, trei neexprimate, iar unul s-a declarat nul la prezentare.

După constatarea rezultatului alegerei, verificând lista alegătorilor înscrişi, din care scăzând pe cei prezentaţi, am constatat că au lipsit de la vot 707 alegători, înscrişi în lista electorală, pe care i-am înscris într-un tablou care se va înainta Primăriei Municipiului Constanţa pentru afişare şi a lua măsuri pentru încasarea amendei.

Tuturor acestora, conform art. 69 din legea electorală, le-am aplicat amenda de câte 500 (cinci sute) lei în folosul Municipiului Constanţa.

Menţionăm că în tot timpul votărei cât şi după votare nu s-a ivit nici un incident şi nu s-a făcut la Biurou nici un fel de contestaţie verbală sau scrisă.

După constatarea rezultatului, buletinele anulate dimpreună cu tablourile de despuere, cu lista alegătorilor care au votat, precum şi cei absenţi, s-a format un dosar, numerotat, parafat, şnuruit şi sigilat.

Buletinele despuiate precum şi cele rămase neutilizate, s-au ars în prezenţa noastră.

Drept care am încheiat prezentul proces verbal, care se va ataşa la dosarul alegerei şi înainta dimpreună cu acest dosar, conform art. 403 din legea administraţiei locale, d-lui Preşedinte al Biuroului Electoral General Constanţa, spre cele legale.

Preşedintele secţiei a II-a de votare (ss) indsc.

Asistenţi, (ss) indesc.

(ss) indsc.

Mai amintim doar cǎ la acea vreme votul era obligatoriu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *