13/07/2024
SOCIETATETop

ZIUA CULTURII Mihai Eminescu: „Geniul pustiu” al culturii naționale, model de simţire românească

Spread the love

Luni, 15 ianuarie, se împlinesc 174 de ani de la naşterea poetului nostru naţional, Mihai Eminescu, jurnalist, prozator, dramaturg şi gânditor, ales post-mortem membru al Academiei Române. Eminescu a fost supranumit „Luceafărul poeziei româneşti” şi a rămas cel mai important reprezentant al romantismului din literatura română, un remarcabil erudit şi militant activ pentru dreptul la existenţă naţională a poporului român. Conform Legii nr. 238 din 7 decembrie 2010, ziua naşterii sale, 15 ianuarie, a fost aleasă ca Zi a Culturii Naţionale, în care marcăm nu doar naşterea „Luceafărului” poeziei româneşti, dar reflectăm şi asupra remarcabilei noastre culturi naţionale şi asupra esenţei românismului din sufletul fiecărei persoane cu simţire națională.

Mihai Eminescu (Eminovici) s-a născut la 15 ianuarie 1850, la Botoşani, fiind al şaptelea din cei 11 copii ai căminarului Gheorge Eminovici, provenit dintr-o familie de ţărani români din nordul Moldovei şi al Ralucăi Eminovici, născută Juraşcu, fiică de stolnic din Joldeşti. Anii copilăriei îl regăsesc la Botoşani şi Ipoteşti, unde are parte de libertate totală în mijlocul naturii. Între anii 1858-1860, a urmat clasele a III-a şi a IV-a la „National Hauptschule” din Cernăuţi, apoi, în perioada 1860-1863, este înscris la Ober-Gymnasium din Cernăuţi, unde repetă clasa a II-a, iar la 16 aprilie 1863 părăseşte definitiv cursurile, deşi era foarte bun la învăţătură.

În anul 1864, Mihai solicită Ministerului Învăţământului din Bucureşti o subvenţie pentru continuarea studiilor sau un loc de bursier, însă este refuzat. În acelaşi an, la 5 octombrie, intră ca practicant la Tribunalul din Botoşani, şi, mai apoi devine copist la comitetul permanent judeţean, în aceeaşi perioadă „pribegind” alături de Trupa de teatru Tardini-Vlădicescu, prin diferite spectacole şi turnee. În 11 martie 1865, tânărul Eminovici primeşte paşaport pentru trecerea în Bucovina, apoi este ţinut în gazdă la profesorul său Aron Pumnul, fiind şi îngrijitor al bibliotecii acestuia. Un an mai târziu, la 12 ianuarie, după trecerea la cele veşnice a lui Aron Pumnul, este tipărită o broşură dedicată acestuia, în care Eminovici semnează una din poezii, „La moartea lui Aron Pumnul”. În 25 februarie, publică în revista „Familia”, poezia „De-aş avea…”, sub numele de Mihai Eminescu, pe care poetul l-a adoptat, de aici înainte. La 16 iulie 1866, aceeaşi revistă îi publică poezia „Din străinătate”, urmată de noi creaţii ale poetului care văd lumina tiparului – „Speranţa”, şi „Misterele nopţii”. În august participă la adunarea anuală a „Astrei”, apoi ajunge la Bucureşti, unde intră, ca sufleur şi copist, în trupa lui Iorgu Caragiale, cu care merge în turnee la Brăila, Galaţi sau Giurgiu.

În anul 1868, devine sufleur în trupa lui Mihai Pascaly, care cuprindea actori de la mai multe teatre, şi cu care Eminescu merge în turnee la Braşov, Sibiu şi Timişoara. În acest periplu îl cunoaşte pe Iosif Vulcan, care îi publică poeziile „La o artistă” şi „Amorul unei marmure”, în „Familia”, apoi se stabileşte la Bucureşti, unde îl cunoaţşte pe I. L. Caragiale şi este angajat ca sufleur şi copist al Teatrului Naţional.

La 1 aprilie 1869 întemeiază, alături de alţi tineri creatori, cercul literar „Orientul”, care avea ca preocupare culegerea de poezii populare şi documente referitoare la istoria ţării, lui Eminescu fiindu-i repartizată culegerea de texte şi documente din regiunea Moldovei.

Manuscrisul poeziei Luceafarului, datand din 10 aprilie 1882.

Eminescu, pribeag până atunci, se împacă cu familia, după ce tatăl său îi promite sprijin pentru a urma cursuri universitare la Viena, iar la 2 octombrie, se înscrie la Facultatea de filosofie ca simplu auditor, fiindcă nu avea diploma de bacalaureat. Este mediul în care îi cunoaşte pe Ioan Slavici, împreună cu care activează, alături de tineri din Transilvania şi Bucovina, în societatea studenţească „România jună”. În această perioadă, pe lângă setea de cultură şi activitatea literară, abordează şi probleme precum situaţia politică a românilor şi a altor naţionalităţi conlocuitoare din Austro-Ungaria, mărturie în acest sens fiind articolele acide publicate în „Federaţiunea”. La 15 aprilie 1870 publică în revista „Convorbiri literare”, poezia „Venere si Madonă”, iar la 15 august, „Epigonii”.

La 8 aprilie 1871, „România jună” îşi alege conducerea, Slavici devenind preşedinte, iar Eminescu, bibliotecar. La 15 august are loc serbarea de la Putna, în jurul mormântului lui Ştefan cel Mare, prilej pentru Eminescu să-şi revadă locurile copilăriei. În toamnă, după exacerbarea unor opinii contradictorii în cadrul „României june”, Eminescu demisionează împreună cu Slavici din comitetul de conducere. Este momentul în care Titu Maiorescu scrie despre meritele literare ale lui Eminescu, el fiind caracterizat ca „poet în toată puterea cuvântului”.

Anul 1872 este dominat de periplul la Viena, de publicarea altor creaţii ale sale – „Înger şi Demon” şi „Floare albastră” şi de plecarea la Berlin, unde se înscrie la Universitate, pentru a studia filosofie, istorie, economie şi drept.

Pentru a se putea întreţine, este angajat la consulatul român de la Berlin, condus de Teodor Rosetti, care avea să îi asigure, mai apoi, o mărire de salariu, pentru a susţine, pe mai departe, şederea sa la Berlin. În această perioadă, Eminescu începe să prelucreze crâmpeie din foloclorul românesc, iar activitatea sa creatoare va avea ca finalitate „Călin” şi, mai ales, capodopera „Luceafărul”.

Între 17 ianuarie şi 7 mai 1874, Eminescu poartă o corespondenţă consistentă cu Titu Maiorescu, care îi sugera poetului să-şi obţină doctoratul în filosofie, pentru a fi numit profesor la Universitatea din Iaşi, însă Eminescu abandonează acest demers, se întoarce în ţară şi este numit director al Bibliotecii Centrale din Iaşi. În acelaşi timp, Eminescu predă lecţii de logică la Institutul academic, în locul lui Xenopol, iar „Convorbiri literare” îi publică „Împărat şi proletar”. În anul următor, Eminescu propune spre achiziţionare, într-un raport datat 6 martie şi adresat lui Maiorescu, ministrul Învăţământului, o listă consistentă de tipărituri şi manuscrise vechi. La 1 iulie 1875, Eminescu este numit revizor şcolar pentru districtele Iaşi şi Vaslui.

La 14 martie 1876, în cadrul prelegerilor publice ale „Junimii”, susţine conferinţa „Influenţa austriacă asupra românilor din principate”, apoi redactează un raport elogios asupra activităţii didactice a lui Creangă, destinat ministerului Învăţământului, iar marele nostru povestitor devine membru în „Junimea”. După schimbarea guvernului, un raport adresat Ministerului Învăţământului cere ca Eminescu să fie urmărit pentru obiecte şi cărţi „sustrase”, în vremea în care activa ca bibliotecar, însă Parchetul din Iaşi decide clasarea cauzei.

În perioada următoare, Eminescu primeşte postul de corector şi redactor la gazeta „Curierul de laşi” – unde a redactat numeroase rubrici, fără semnatură – şi frecventează cu regularitate Bojdeuca lui Creangă. De asemenea, publică cronici teatrale în legatură cu spectacolele la care asistă şi vizitează în dese rânduri casa bătrânului Ştefan Micle, ulterior stabilindu-se la Bucureşti.

După moartea, la 6 august 1879, a lui Ştefan Micle, Eminescu îi scrie Veronicăi, iar văduva lui Micle vine la Bucureşti şi îl roagă să intervină pentru urgentarea pensiei sale. Cei doi fac planuri de căsătorie, însă ele se vor dovedi nerealizabile. În perioada următoare corespondenţa cu Veronica Micle continuă, pe un ton iritat, iar la 6 decembrie, Veronica se plânge lui Haşdeu că Maiorescu l-a determinat pe Eminescu să nu-şi respecte promisiunea de a o lua în căsătorie.

În anul 1881, este publicată Scrisoarea I, în „Convorbiri literare” din 1 februarie, a Scrisorii a II-a, la 1 aprilie şi a Scrisorii a III-a la 1 mai. A urmat publicarea „Luceafărului” şi împăcarea cu Veronica, o relaţie care avea să dea naştere unora dintre cele mai emoţionante scrisori de dragoste, pe care mulţi dintre noi am avut privilegiul să le cunoaştem. În 1883 a urmat publicarea, în „Familia”, a unor poezii eminesciene precum „S-a dus amorul…”, „Când amintirile…”, „Adio”, „Ce e amorul…”, „Pe lângă plopii fără soţ…” sau „Şi dacă…”, care i-au adus poetului un modest onorariu, singurul din întreaga sa activitate literară.

După mai multe internări în spitale, alternate cu activitatea literară normală, la 23 iunie 1883, Eminescu dă semne de alienare mintală, iar patru zile mai târziu este internat în sanatoriul doctorului Şuţu, pentru ca la 20 octombrie, poetul să fie trimis de prieteni la Viena şi internat în sanatoriul de la Ober-Dobling.

La 8 ianuarie 1884 se stinge din viaţă, la Ipoteşti, Gheorghe Eminovici, tatăl poetului, iar la 10 februarie, Eminescu se însănătoşeşte, primind o recomandare medicală de a face o călătorie prin Italia. Urmează un periplu de şase săptămâni spre sudul Alpilor până la Veneţia, Padova şi Florenţa. La 24 septembrie 1884, Eminescu este numit în postul de subbibliotecar al Bibliotecii Centrale din Iaşi, însă în noiembrie se îmbolnăveşte din nou şi este internat la spitalul Sf. Spiridon. În anul următor, Eminescu continuă activitatea la bibliotecă şi predă lecţii la şcoala comercială, în vara anului 1886 se îmbolnăveşte din nou, iar la 9 noiembrie este înlocuit în postul de la bibliotecă şi, în urma unui consult medical, este transportat la ospiciul de la Mănăstirea Neamţ, apoi în primăvara anului următor este internat la spitalul Sf. Spiridon. La 15 iulie 1887, pacientul pleacă la Viena cu recomandare de tratament iar la 1 septembrie revine la Botoşani, unde se află sub îngrijire medicală. În decembrie, trupa de teatru a fraţilor Vlădicescu, susţine un spectacol în beneficiul bolnavului.

Iacob Negruzzi depune la Camera Deputaţilor o petiţie prin care solicita acordarea, de către stat, a unei pensii viagere pentru poet, o lege care avea să intre în vigoare abia în aprilie 1888. Veronica Micle îl convinge pe Eminescu să se mute definitiv la Bucureşti, unde îşi recapătă din puteri şi îşi reia, timid, activitatea literară.

La 3 februarie 1889, Eminescu este internat la spitalul Mărcuţa din Bucureşti şi, mai apoi este mutat la sanatoriul Caritas, pentru ca la 15 iunie, poetul să treacă în eternitate, la sanatoriul doctorului Şuţu din strada Plantelor. În acea zi, Titu Maiorescu nota în jurnalul său: „Astăzi a murit Eminescu, în institutul de alienaţi, de o embolie. Luceafărul poeziei româneşti, poetul nepereche…”.

Cert este că, nici acum nu se cunoaşte motivul exact care a dus la plecarea sa din această lume, fiind dovedit faptul că bolile puse în seama sa de anumiţi medici erau fanteziste şi nu se bazau pe simptomele reale ale pacientului, cel mai des invocat diagnostic fiind „sifilis”, fără leac în acea perioadă. La 17 iunie are loc, la Cimitirul Bellu, înmormântarea poetului, sicriul fiind dus pe umeri de patru elevi de la Şcoala Normală de Institutori, iar corpul său fiind înhumat la umbra unui tei.

Poetul George Călinescu a scris despre moartea poetului: „Astfel se stinse în al optulea lustru de viață cel mai mare poet, pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale.”

Cine i-a schimbat numele lui Mihai Eminescu?

Cine i-a schimbat numele lui Mihai Eminescu? Chiar dacă l-a chemat Eminovici la naștere, marele poet a adoptat terminația „escu” din toată inima, dovadă că așa a și semnat aproape tot ce a scris. Iar „botezul” său a avut loc chiar odată cu publicarea primei sale poezii, în 1866. Cine i-a schimbat numele lui Mihai Eminescu? Deși ni se pare straniu, pe poetul nostru național l-a cheamt, la naștere, dar și în primii 16 ani de viață. Eminovici, după numele de familie al tatălui său. Dar, în 1866, totul avea să se schimbe, după ce prima lui poezie publicată într-o revistă a apărut sub numele de Mihai Eminescu.

Mihai Eminescu ne pare numele știut de o viață, atunci când vorbim de creatorul „Luceafărului” și al „Odei (în metru antic)”. Aproape sigur mulți cunosc și amănuntul că la naștere, a fost botezat Mihai Eminovici, așa cum era numele de familie al tatălui său, căminarul Gheorghe Eminovici. Prin urmare, unde s-a produs preschimbarea acestuia în celălalt, cu dulcea terminație „escu”?

Explicația larg acceptată de cei care au studiat această problemă este cea conform căreia „nașul” poetului a fost scriitorul și publicistul Iosif Vulcan, cel care „l-a debutat” pe Eminescu. În luna iunie a anului 1865, Iosif Vulcan pune temeliile unei reviste, cu denumirea „Familia”, la Pesta, al cărei program era de a răspândi cultura română în Transilvania. După doar câteva luni, la începutul lui 1866, el primea la redacţia revistei o scrisoare însoţită de câteva poezii ale unui elev din Cernăuţi. Autorul se numea Mihail Eminovici şi se recomandase ca fiind elev „privatist” la gimnaziul din oraş, și tuga pe Vulcan să i  se publice în revistă primele sale încercări poetice. Plăcut surprins de talentul tânărului de numai 16 ani, Vulcan îi publică una dintre poeziile trimise, „De-aş avea”, în numărul 6 din 25 februarie/9 martie 1866, însoţită de o notă plină de generozitate şi de încurajare.

Cu bucurie deschidem coloanele foaiei noastre acestui june numai de 16 ani, care cu primele sale încercări poetice trămise nouă ne-a surprins plăcut”, scria Vulcan, potrivit Libertatea Cuvântului.

Dar Vulcan a considerat de cuviință că e mai bine să „românizeze” numele tânărului literat, semnând poezia cu „Mihai Eminescu” și nu Eminovici. Nu se cunoaște modul în care viitorul „poet nepereche” a reacționat la vederea preschimbării numelui său, dar e cert că i-a fost pe plac, din moment ce l-a adoptat și a semnat aproape tot ce a publicat doar cu acest nume „escian”.

O altă variantă legată de schimbarea numelui a fost susținută de fratele mai mic al poetului, Matei Eminovici. În scrisorile trimise către Corneliu Botez, președintele Tribunalului din Galați, care organizase, cu ocazia comemorării a două decenii de la moartea lui Mihai Eminescu, ridicarea unui bust al poetului, acesta susține altceva. El pretinde că renumitul profesor Aron Pumnul, cel care i-a fost dascăl lui Mihai la Cernăuți, i-ar fi schimbat numele de familie în Eminescu. 

Iosif Vulcan, „nașul” literar al lui Mihai Eminescu

Dar acest lucru este greu de dovedit câtă vreme prima apariție a semnăturii sale publice rămâne cea din revista „Familia”, din dreptul poeziei „De-aș avea”. De altfel, chiar și Matei avea să preia, din 1893, numele Eminescu, făcut faimos de fratele său. Oricum, în cazul lui Mihai Eminescu, s-au perpetuat mai multe semnături: M. Emineviciŭ (ca în cazul poeziei „La mormântul lui Aron Pumnul”, 1866), M. Eminescu, Mihail Eminescu, Mihai Eminescu, Eminescu, M.E.

În articolul „Mihai sau Mihail Eminescu?”, scris în 2014 de Theodor Codreanu și apărut în limbaromana.md, autorul spune că poetul, ca revizor şcolar a semnat rapoartele, corespondenţa cu ministerul, M. Eminescu.

Scrisorile private, cele către părinţi, fraţi şi surori3 – Mihai, către alţii – Eminescu, M. Eminescu4, iar scrisorile adresate Veronicăi: Eminescu, Mihai, Emin, Gajus / Gaius, M. Eminescu, dar niciodată Mihail5. Publicistica anterioară „Timpului” e semnată M. Eminescu, M.E. şi cu pseudonimul Varro (16 articole şi documente), la „Timpul”, regula era a asumării redacţionale, fără semnătură. Tot aici, există şi texte semnate: M. Eminescu, M.E. şi cu pseudonimul Fantasio, pentru ca sporadicele colaborări de după 1883, la „România liberă” şi la „Fântâna Blanduziei” să apară doar cu iniţiale”, se mai precizează în articolul menționat.

De asemenea, Codreanu se referă și la falsa problemă a prenumelui, Miahi sau Mihail, pe care adepții „moldovenismului” au bătut monedă.

Un argument forte pentru adepţii prenumelui Mihail este chiar ediţia princepsa poeziilor sale, diriguită de Titu Maiorescu, sub titlul „Mihail Eminescu, Poesii, 1884,” dar ieşită de sub teascuri în decembrie 1883. Totuși chiar și în acest caz,  Nicolae Georgescu aduce probe conform cărora ediţia nu aparţine integral lui Maiorescu, precum s-a vehiculat până azi, meritele criticului rezumându-se la regizarea şi corectura (cu intervenţii abuzive, din păcate, condamnate, ca atare, şi de I. L. Caragiale) unei ediţii de lux, pentru acea vreme. În orice caz, după modelul ediţiei princeps, majoritatea ediţiilor, până în anii ’30 ai secolului trecut, sunt semnate, prin editori, fireşte, Mihail Eminescu, în alternanţă cu M. Eminescu, prima ediţie semnată Mihai Eminescu fiind cea a lui Constantin Botez din 1933. 

Începând cu Perpessicius (1939), prenumele Mihai este consacrat definitiv, opţiunea fiind îndreptăţită de preferinţa poetului însuşi şi a celor din familie, dar şi a prietenilor, pentru Mihai. Nici Creangă, nici Caragiale, nici Veronica Micle, nici Slavici nu-i spun Mihail.E drept, în scrierile sale despre Eminescu, IL Caragiale spune că atunci când a făcut cunoștință cu el, prin 1868-1869, poetul i s-a recomandat „Mihail Eminescu”. Dar, dacă marele dramaturg își aducea aminte corect, oricum nu însemna mare lucru, câtă vreme Eminescu era la o vârstă, 18, 19 ani, în care nu se fixase asupra semnăturii sale publice și a numelui sub care voia să fie cunoscut.

Prin urmare, Mihai Eminescu este numele cu care, pe bună drepate, „băietul” născut în Botoșani a intrat în nemurirea literară românească și cu care s-a identificat el însuși până la moarte, asumându-și „botezul” făcut de Iosif Vulcan, pe când avea doar 16 ani.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *